nog_logo_hvit_cmyk.png
 
 
 

Vedlikehold & modifikasjon

Vi er eksperter på arbeid i høyden og tilkomstteknikk, vår kjernekompetanse er derfor basert dette. Tilkomstteknikk er en svært fleksibel og kostnadseffektiv måte å jobbe på. Der man tradisjonelt bruker stillas kan vi utføre jobben ved bruk av tilkomstteknikk, eller en kombinasjon av begge.

Tilkomstteknikk effektiviserer arbeidsprosessen, tid og kostnader er dermed spart. Mange jobber vil ofte være ferdig utført innen den tiden man tradisjonelt bruker på å sette opp et stillas.

Vi er medlem i SOFT, samarbeidsorganet for tilkomstteknikk. Vi benytter høyt kvalifiserte sikringsledere som utelukkende jobber med å ivareta sikkerheten for våre operatører. Flere av våre ansatte er også sertifiserte innen IRATA – den internasjonale organisasjonen for tilkomstteknikk – noe som gir større fleksibilitet ved sammensetning av klatrere.

Referanser
NDT INSPEKSJON AV BOREUTSTYR Les mer
Vedlikehold på HARDANGERbroEN

Tilkomstteknikk på Hardangerbroen

Les mer
KORROSJONSINSPEKSJON

Visuell inspeksjon av struktur og rør offshore

Les mer